برای تمیز کردن و پولیش زدن چهارچوب ها و قاب های چوبی مقدار دو سی سی روغن زیتون رابا حدود ۶۵ سی سی سرکه سفید تاکسا و حدود یکی لیتر آب گرم مخلوط کنید . بعد با یک پارچه نرم در محلول مرطوب کنید و بروی چهارچوب بمالید و با پارچه ای و نرم و خشک  آنراپاک کنید تارنگ زرد و کثیف سطح چوب تميز شود .